Şirket Politikalarımız

POLİTİKALARIMIZ

EKERLER KAĞIT TORBA VE POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC A.Ş. ,

 • Ambalaj sektörüne hizmet sunabilmek için faaliyetlerini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerine uygun olarak sürdürür.
 • Ulusal ve Uluslar arası yasal mevzuata uygun güvenli ve kaliteli üretim yapan firmamız, müşterilerden alınan geribildirimleri değerlendirir ve bunları uygulamalarına entegre eder.
 • Ürünlerini  Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin etkinliğini pazarın beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirir.
 • Müşterilerimizin ambalaj ihtiyaçlarını ,kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemine uygun ve insan sağlığını düşünerek, eğitimli ve yetkin personel ile üretmeyi ve gerekli kaynakları sağlayarak ürün güvenliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

ŞİRKETİMİZİN KALİTE POLİTİKASI

 • İNSAN SAĞLIĞINI ÖNCELİKLE BİLEN,
 • SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEYİ HEDEFLEYEN,
 • TEKNOLOJİ İLE DONATILMIŞ,
 • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ESAS ALAN,
 • KATILIMCI,
 • MOTİVASYONU YÜKSEK,
 • HIZLI HAREKET KABİLİYETİ OLAN,
 • ÜRETTİĞİ AMBALAJLARDAKİ KALİTEYİ, VERİMLİLİĞİ VE ÇEVRECİLİĞİ ESAS ALMIŞ,
 • GELECEĞE GÜVENLE BAKAN BİR KURULUŞ OLMAKTIR.

ŞİRKETİMİZİN GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • ÖNCELİKLE İNSAN SAĞLIĞINI VE GIDA GÜVENLİĞİNİ DÜŞÜNEREK,
 • ÜRETİMDEN TÜKETİME KADAR RİSK OLUŞTURABİLECEK
 • HER NOKTAYI BELİRLEYİP KONTROL ALTINA ALMAK,
 • MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİ TAM OLARAK KARŞILAMAK,
 • MEVZUATLARI, YASALARI, STANDARTLARI İLKE KABUL EDEREK,
 • HİJYENİK ŞARTLARDA, SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR ÜRÜNLER ÜRETMEK
 • VE SUNMAK
 • AMBALAJ SEKTÖRÜNDE LİDER FİRMA OLMAKTIR.

ŞİRKETİMİZİN HELAL TAAHHÜDÜ VE HELAL POLİTİKASI

EKERLER KAĞIT TORBA VE POŞET AMBALAJ SAN VE TİC. A.Ş.;
Helal  Yönetim  Sistemi  gerekliliklerini  sağlamak  temel amacımızdır. Bu nedenle;  
Üretim öncesi gerekli kontrollerle islami usullere uygun olmayan hammaddeler kullanmamayı,
Ürünlerimizin  tüm  üretim  aşamalarında İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), standartlarına uygun, (TS OIC/SMIIC 1 Helal Gıda için genel kurallar standartında belirtilen),Türk  Gıda  mevzuatına, uluslararası mevzuat, standart ve şartname gerekliliklerine, İslam  Fıkhına  ve müşterilerin  helal  gıda  güvenliği  isteklerine  uygun  şekilde üretilmesini,
Ürünlerimizin  hazırlanmasından  tüketim  aşamasına  kadar  geçen  süreçlerde karşılaşılabilecek  helal  gıda  güvenliği  tehlikelerini  önleyerek;  tehlikelerin  etkin  ve dinamik kontrolünün  ve  sürekliliğinin sağlanmasını,
Kuruluşumuzun tüm birimlerinde,  iyileştirme  ve  geliştirme  çalışmalarının  sürekliliğini sağlayarak,  helal  gıda  güvenliğine  aykırı  ve  bozucu  tehlikelerden  kaynaklanan riskleri  minimize  etmeyi,
Helal  Gıda  Yönetim  Sistemi  doğrultusunda  çalışanlarda  gerekli  bilincin  oluşturulması için  eğitim  ihtiyaçlarının  karşılanmasını taahhüt eder.

logo